Beschrijving: Deze screening helpt bij de vroegtijdige opsporing van longziekten zoals chronische obstructieve longziekte (COPD) door middel van ademhalingsfunctietests.

Risico’s die worden voorkomen: Vroegtijdige detectie maakt het mogelijk om behandelingen te starten en de progressie van longziekten te vertragen.