De enquête begint meestal met een algemene vraag over de tevredenheid van de werknemer over hun huidige baan. Hieruit volgt een gegeneraliseerde tevredenheid van de werknemer.