Preventief Medisch Onderzoek2023-12-29T12:51:44+00:00

Preventief Medisch Onderzoek

Ons vlaggenschipproduct is het Preventief Medisch Onderzoek, waarmee we de vitale gezondheid van uw medewerkers in kaart brengen. Dit grondige onderzoek geeft inzicht in hun fysieke en mentale welzijn. Met de resultaten van het PMO kunnen we vervolgens gericht advies geven om gezondheidsrisico’s te identificeren en aan te pakken.

Hoe gaan wij te werk?

Via de link die wij beschikbaar stellen aan het Human Resources-team, nodigen we medewerkers uit om deel te nemen aan ons Preventief Medisch Onderzoek (PMO) en een Tevredenheidsonderzoek. Belangrijk om te benadrukken is dat deelname volledig vrijblijvend is, en de gegevens blijven ten allen tijde volledig anoniem.

Zodra medewerkers zich hebben aangemeld, bieden we via ons portaal de mogelijkheid om individuele afspraken te plannen voor het PMO en het Tevredenheidsonderzoek. Op de afgesproken datum en tijd worden de metingen uitgevoerd door onze professionele experts. De metingen kunnen plaats vinden op locatie, of bij onze makkelijk te bereiken locatie in Den Haag.

Wat wordt er gemeten?

Lichaamssamenstelling2023-11-21T10:36:56+00:00

Beschrijving: Een lichaamssamenstellingonderzoek meet de verdeling van verschillende componenten in het menselijk
lichaam als vetmassa, vetvrije massa, spiermasse, BMI en visceraal vet.

Risico’s die worden voorkomen: Onder andere overgewicht, ondervoeding en metabole aandoeningen kunnen dankzij deze test vroegtijdig worden herkend.

Burn-out klachtenidentificatie2023-11-09T13:40:25+00:00

Beschrijving: Deze test identificeert en signaleert potentiële burn-outklachten bij medewerkers door middel van vragenlijsten en gesprekken.

Risico’s die worden voorkomen: Vroegtijdige herkenning van burn-outklachten kan helpen bij het nemen van maatregelen om de geestelijke gezondheid van medewerkers te ondersteunen en uitval te voorkomen.

Rug- en nekklachten2023-11-09T13:39:14+00:00

Beschrijving: Deze evaluatie helpt bij het verminderen van risico’s op uitval door rug- en nekklachten door te kijken naar de ergonomie, spierkracht en houding van een persoon.

Risico’s die worden voorkomen: Door risicofactoren vroegtijdig te identificeren, kunnen preventieve maatregelen worden genomen om blessures en uitval te voorkomen.

Neurologische screenings2023-11-09T13:38:24+00:00

Beschrijving: Deze screenings identificeren vroegtijdig bepaalde spier- en neurologische aandoeningen, zoals carpaaltunnel syndroom, hernia of progressieve neurologische aandoeningen, door middel van klinische evaluaties en testen.

Risico’s die worden voorkomen: Vroegtijdige detectie kan helpen bij het beheersen van de progressie van neurologische aandoeningen en het verbeteren van de levenskwaliteit van patiënten.

Diabetes2023-11-09T13:35:58+00:00

Beschrijving: Deze test detecteert vroeg risico’s op diabetes door het meten van bloedsuikerniveaus en glucosetolerantietests.

Risico’s die worden voorkomen: Door vroegtijdige opsporing kunnen patiënten hun levensstijl aanpassen en medische behandelingen ondergaan om de ontwikkeling van diabetes te beheersen.

Longziektes2023-11-09T13:35:18+00:00

Beschrijving: Deze screening helpt bij de vroegtijdige opsporing van longziekten zoals chronische obstructieve longziekte (COPD) door middel van ademhalingsfunctietests.

Risico’s die worden voorkomen: Vroegtijdige detectie maakt het mogelijk om behandelingen te starten en de progressie van longziekten te vertragen.

Hart- en vaatziektes2023-11-09T13:33:27+00:00

Beschrijving: Deze test identificeert vroegtijdig risico’s voor hart- en vaatziekten door het meten van factoren zoals bloeddruk, cholesterolniveaus en familiegeschiedenis.

Risico’s die worden voorkomen: Door vroegtijdige opsporing kunnen levensstijlaanpassingen en medische behandelingen worden ingezet om het risico op hart- en vaatziekten te verminderen.

Bespreken van de resultaten

Na afloop van het PMO bespreken we de resultaten persoonlijk met de medewerker. Dit geeft de medewerker inzicht in zijn gezondheid en welzijn. Wij kunnen aangeven of er gezondheidsrisico’s zijn en adviezen geven over de aanpak daarvan.

Data-analyse en dashboard

Alle verzamelde gegevens worden opgenomen in ons beveiligde dashboardportaal. Het is belangrijk om te benadrukken dat dit alleen gebeurt met de toestemming van de medewerker om de data te delen. Data delen gaat volgens AVG en volledig anoniem.

In het bedrijfsdashboard heeft de werkgever inzicht in hoe de deelnemers scoren op vitaliteit en krijg je de uitkomsten van het tevredenheidsonderzoek te zien. Dit geeft een totaal beeld van de gezondheid en tevredenheid binnen jouw organisatie. Belangrijk is te vermelden dat deze data niet is te herleiden naar individuele personeelsleden.

Vervolgtraject en Verbetering

Op basis van de verzamelde gegevens en inzichten nodigen we de deelnemers uit voor een vervolgtraject. Dit traject stelt jouw organisatie in staat om concrete stappen te ondernemen om de tevredenheid en vitaliteit van de medewerkers te verbeteren. We ondersteunen je bij het ontwikkelen van maatregelen en beleid om de werkomgeving te optimaliseren.

Bij Vital Firm geloven we sterk in het belang van een gezonde, tevreden werkomgeving. Ons gezondheidsprogramma is gericht op het bevorderen van de gezondheid en duurzame inzetbaarheid van jouw medewerkers.

Interesse?

Neem contact met ons op om te ontdekken hoe we jouw organisatie kunnen ondersteunen op het pad naar verbetering. Samen bouwen we aan een gezondere toekomst voor jouw medewerkers en het bedrijf.

Go to Top