Deze vragen onderzoeken of werknemers in staat zijn om een gezonde balans te behouden tussen werk en privéleven.