Beschrijving: Deze screenings identificeren vroegtijdig bepaalde spier- en neurologische aandoeningen, zoals carpaaltunnel syndroom, hernia of progressieve neurologische aandoeningen, door middel van klinische evaluaties en testen.

Risico’s die worden voorkomen: Vroegtijdige detectie kan helpen bij het beheersen van de progressie van neurologische aandoeningen en het verbeteren van de levenskwaliteit van patiënten.