Vragen over de werkomgeving richten zich op zaken zoals de fysieke werkomgeving, werkomstandigheden en de beschikbaarheid van hulpmiddelen en gebruiksmiddelen.